Số người đang online : 14 HỒNG ANH THƯ QUÁN - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

HỒNG ANH THƯ QUÁN
post image
HỒNG ANH THƯ QUÁN

HỒNG ANH THƯ QUÁN

1. Tên di tích: Hồng Anh Thư Quán
2.    Loại công trình: Nhà lưu niệm
3.    Loại di tích: Lịch sử cách mạng
4.    Quyết định: Được công nhận di tích theo quyết định số 983-VH/QĐ ngày 25-09-1992
5.    Địa chỉ di tích: số 43, đường Phạm Văn Ký, phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
6.    Tóm lược thông tin về di tích
Những mâu thuẫn của xã hội Việt Nam trong những năm 1920 mỗi ngày thêm sâu sắc. Tình cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân lầm than cơ cực cùng với những cuộc đấu tranh tự phát của công nhân ở hầm mỏ, ở đồn điền cao su và của nông dân chống sưu cao thuế nặng, phong trào yêu nước dâng cao. Ngọn cờ “Tôn quân phục quốc” của phong kiến đã đổi mới, phong trào Đông Du do cụ Phan Bội Châu khởi xướng, như Hồ Chủ tịch nói: “Có khác gì đuổi Hổ cửa trước, rước Báo ngõ sau”. Do đó cách mạng Việt Nam đứng trước tình hình khủng hoảng về đường lối chính trị.                                                     
Giữa lúc nhân dân ta đang rên xiết lầm than trong đêm đen nô lệ thì ánh sáng con đường cách mạng Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và giai cấp vô sản Việt Nam rọi đến, Người đã tập hợp số thanh niên Việt Nam có chí hướng yêu nước để lập ra Việt Nam thanh niên cách mạng Đồng chí hội, trong đó hạt nhân là cộng sản đoàn. Người liên tiếp mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ của hội phái về vận động trong nước.
Với đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo công nhân, lại có phương thức hoạt động cách mạng rất khoa học, trong khi đòi hỏi hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân và tiểu tư sản trí thức đã chín mùi, nên tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng Đồng chí hội phát triển nhanh chóng trong cả nước. Trước tình thế đó, ở Nam bộ, Kỳ bộ của Việt Nam thanh niên cách mạng Đồng chí hội được thành lập rất sớm, gồm phần lớn là các đồng chí được đào tạo từ Quảng Châu (Trung Quốc). Cuối năm 1927, đồng chí Ung Văn Khiêm trong Kỳ bộ Nam kỳ cử đồng chí Đào Hưng Long đến thị trấn Cà Mau để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhân dân lao động và thanh niên yêu nước có ý thức đấu tranh áp bức bất công, qua đó giác ngộ và tuyển chọn những người ưu tú kết nạp vào Hội. Đến tháng 01 năm 1929, Việt Nam thanh niên cách mạng Đồng chí hội thị trấn Cà Mau được thành lập có nhiều đồng chí tham gia như: Lâm Thạnh Mậu, Nguyễn Văn Chánh (Tư Rạch) Trần Hải Thoại (Năm Thoại), Phạm Ngọc Cừ (Cừ Thẹo), Tăng Văn Hai (Hai Tăng), Nguyễn Thanh Phong (Hai Phong) do đồng chí Đào Hưng Long làm Bí thư Chi hội.
Chi hội đã phân công một số đồng chí đi vào vận động các tầng lớp nhân dân và mở ra một cửa hiệu sách báo tiến bộ lấy tên là “Hồng Anh Thư Quán” , tầng dưới nhà chuyên phục vụ các loại sách, báo tiến bộ xuất bản từ Sài Gòn: Tư bản luận, tư bản giẫy chết của Mác- Anghen. Hiệu sách có nhiều người ra vào, đông đảo người xem khen ngợi. Tầng trên là chỗ hội họp, tập hợp phổ biến hành động. Từ đó “Hồng Anh Thư Quán” là bình phong cho phong trào dân chủ, là điểm hội họp của nhiều người yêu nước nói chuyện thời sự đã gây ảnh hưởng chính trị sâu rộng trong tầng lớp nhân dân nhất là thanh niên, học sinh và lan rộng ra vùng chung quanh, tạo cơ sở chính trị cho sự ra đời của các cơ sở Đảng cộng sản sau này.Đi đôi với tuyên truyền vận động cách mạng, Chi hội lãnh đạo đấu tranh đòi miễn thuế thân, thuế đò, thuế chợ, chống cướp đất tăng tô, đòi tự do vào rừng đốn củi… Đặc biệt, phát động căm thù giai cấp ý thức dân tộc, gương hy sinh giữ đất của nông dân liên tiếp nổi dậy, tiêu biểu là cuộc đấu tranh của trên 100 gia đình nhân dân Tân Thành chống địa chủ quan làng giựt đất ở đồng cỏ Nhum do nhân dân khai phá. Cuộc đấu tranh diễn ra nhiều ngày với khẩu hiệu “Không được cướp đất của nông dân”, cuối cùng trước sức mạnh đoàn kết đấu tranh, bọn địa chủ phải chùn bước, trên 100 ha đất không rơi vào tay chúng.
Tuy Chi hội Việt Nam thanh niên cách mạng Đồng chí hội ra đời và hoạt động ở Cà Mau trong thời gian ngắn, nhưng việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin rất có hiệu quả, là một tiền đề tốt chuẩn bị cơ sở chính trị tư tưởng và hạt nhân cho sự ra đời của Chi bộ Đảng tỉnh Bạc Liêu. Hội đã làm tròn vai trò lịch sử và sứ mạng vẻ vang của mình. Hầu hết các hội viên, nhiều quần chúng cảm tình của Chi hội Việt Nam thanh niên cách mạng Đồng chí hội thị trấn Cà Mau sau này được trở thành đảng viên Đảng cộng sản trung kiên.


  

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành