Số người đang online : 14 CÁC ĐỊA ĐIỂM THUỘC XỨ ỦY NAM BỘ - TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CÁC ĐỊA ĐIỂM THUỘC XỨ ỦY NAM BỘ - TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM
post image
CÁC ĐỊA ĐIỂM THUỘC XỨ ỦY NAM BỘ - TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM

CÁC ĐỊA ĐIỂM THUỘC XỨ ỦY
NAM BỘ - TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM
(Giai đoạn từ cuối năm 1949 đến đầu năm 1955)
 
1.    Tên di tích: Các địa điểm thuộc xứ ủy nam bộ - trung ương cục miền nam
2.    Loại công trình: Khu lưu niệm
3.    Loại di tích: DI tích lịch sử cách mạng
4.    Quyết định: Được công nhận di tích theo quyết định số 3995/QĐ-BVHTTDL  ngày 10 tháng 11 năm 2010
 
5.    Địa chỉ di tích: Huyện Phú tân – tỉnh Cà Mau.
6.    Tóm lược thông tin về di tích   
    Căn cứ Xử ủy Nam Bộ Trung ương Cục miền Nam ở U Minh (cuối 1949 – đầu 1955) nằm ở Huyện Phú tân – tỉnh Cà Mau.  Chính nơi đây là di tích khu căn cứ đầu tiên của Xứ ủy Nam Bộ, từ năm 1945 đến năm 1949. Và từ cuối năm 1949, đầu năm 1950, cơ quan Xứ ủy Nam Bộ - Trung ương Cục miền Nam đã cùng với Ủy ban Kháng chiến - Hành chánh Nam Bộ dời từ Đồng Tháp về miền Tây Nam Bộ. Là nơi làm việc của các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch...
    Căn cứ địa của Xứ ủy Nam Bộ đã từng là ngọn đèn pha tỏa sáng khắp vùng đất phía Nam của Tổ quốc, từ thành thị đến nông thôn, dẫn dắt đưa đường cho các tầng lớp nhân dân đi theo kháng chiến, tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước.
    Căn cứ Xứ ủy Nam bộ - Trung ương Cục miền Nam là cơ quan lãnh đạo đầu não trong cuộc kháng chiến chống Pháp trên chiến trường Nam bộ, đã lãnh đạo nhân dân miền Tây Nam bộ cùng nhân dân cả nước đứng lên chiến đấu bảo vệ tổ quốc trước ách thống trị của thực dân Pháp.
    Việc công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Cà Mau và cả nước, là sự ghi nhận công lao đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy Nam bộ và nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Với việc công nhận Di tích này là di tích lịch sử cấp quốc gia, tỉnh Cà Mau hiện tại có 03 khu di tích lịch sử cấp quốc gia (hai di tích đã được công nhận cấp quốc gia trước đó là Mặt trận Tân Hưng và Địa điểm chứng tích tội ác Mỹ - Ngụy ở biệt khu Hải Yến – Bình Hưng).


 
 

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành