Số người đang online : 16 HANG MƯỜNG TỈNH - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

HANG MƯỜNG TỈNH
post image
HANG MƯỜNG TỈNH


HANG MƯỜNG TỈNH 

1.  Tên di tích: Hang Mường Tỉnh
2. Loại công trình: Hang
3. Loại di tích: Lịch sử
4. Quyết định: Đã xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định số 1256/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 4 năm 2011.
 


 
5. Địa chỉ di tích: Bản Mường Tỉnh A – Xã Sa Dung – Huyện Điện Biên Đông – Tỉnh Điện Biên.
6. Tóm lược thông tin về di tích:

          Xã Sa Dung có vị trí chiến lược rất quan trọng trong lĩnh vực quân sự - an ninh của tỉnh trong thời kì chống thực dân pháp. Vì vậy, thực dân Pháp quyết tâm chiếm Sa Dung nhằm khống chế con đường của lực lượng cách mạng từ miền xuôi phát triển vào Lai Châu, khống chế sự chi viện của hậu phương cho chiến trường Điện Biên Phủ; Mặt khác, uy hiếp trực tiếp tinh thần bảo vệ cách mạng của đồng bào các dân tộc vung cao, ngăn chặn sự phát triển căn cứ kháng chiến tại Sa Dung của Đảng ta ở Lai Châu.
          Khi cách mạng tháng tám thành công nhân dân xã Sa Dung đã tổ chức hội họp cử người tiến bộ làm trưởng bản, làm cho bạn thống quán, phỉ tạo… phải lánh mặt, hình thức chính quyền nhân dân được xây dựng.
          Từ tháng 11năm 1945 đến tháng 2 năm 1946 thực dân Pháp trở lại chiếm đóng Sa Dung, cửa ngõ cách mạng vào Lai Châu; Được sự giúp đỡ của bộ đội tây tiến, tại hang Mường Tỉnh – xã Sa Dung lực lượng vũ trang được thành lập đã chặn đánh quân pháp từ Lào sang diệt 3 tên, đến năm 1948 lực lượng địch tăng từ 40 tên lên tới 60 tên, xây dựng một đồn và 3 bốt tại Sa Dung.
          Tháng 7 năm 1949 đội xung phong quyết tiến đã chọn hang Mường Tỉnh làm căn cứ kháng chiến, ủy ban kháng chiến xã và đội du kích xã gồm 12 người được thành lập với trang bị vũ khí toàn súng kíp. Hành lang từ xuôi lên, từ Tuần Giáo sang tới Điện Biên qua bắc Lào được khai thông. Đã phối hợp với bộ đội bẻ gẫy 3 cuộc hành quân càn quét. Riêng lực lượng du kích đã độc lập chiến đấu diệt 5 tên địch, là đội du kích nổi bật nhất trong các đội du kích được thành lập ở Điện Biên.
           Tháng 6 năm 1950 tiểu đội du kích độc lập chiến đấu 3 trận tiêu diệt 13 tên địch, bắt sống một quan ba pháp.
           Tháng 7 năm 1950 tại căn cứ hang Mường Tỉnh chi bộ Đảng huyện đầu tiên được thành lập.
           Tháng 9 năm 1950 ban cán sự tỉnh đã chuyển cơ quan về đóng tại hang Mường Tỉnh – Sa Dung và được bảo vệ an toàn.
           Tháng 11 năm 1950 tại căn cứ hang Mường Tỉnh trung đội bộ đội địa phương được thành lập với 50 người, trang bị toàn bộ là súng kíp.
           Tháng 2 năm 1952 tại căn cứ hang Mường Tỉnh – xã Sa Dung huyện đội Điện Biên được thành lập.
           Ngày 14 tháng 4 năm 2011 Bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ra quyết định số 1256/QĐ-BVHTTDL công nhận căn cứ hang Mường Tỉnh của xã Sa Dung là di tích quốc gia.

 

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành