Số người đang online : 29 ĐÌNH - CHÙA DO NHA - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ĐÌNH - CHÙA DO NHA
post image
ĐÌNH - CHÙA DO NHA

Đã xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định số...

ĐÌNH - CHÙA DO NHA
1.    Tên di tích: Cụm di tích đình chùa Do Nha.
2.     Loại công trình:  Đình, chùa
3.     Loại di tích: Lịch sử văn hóa
4.     Quyết định: Đã xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định số 28/2007/QĐ-BVHTT ngày 03 tháng 8 năm 2007.
 

 
5.     Địa chỉ di tích: Xã Tân Tiến- Huyện An Dương- Thành phố Hải Phòng
6.     Tóm lược thông tin về di tích:
        Làng Do Nha thuộc tổng Song Mai - huyện Thuỷ Đường - Phủ Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương.  Khoảng đời vua Thành Thái, tổng Song Mai và làng Do Nha sát nhập vào huyện An Dương thuộc tỉnh Kiến An.
        Do Nha là một làng lớn có tên là làng Ngà. Diện tích đất tự nhiên là 400 ha, trên 1.000 hộ dân, trên 4.000 khẩu. Địa giới hành chính giáp xã An Hưng, xã Bắc Sơn, phường Quán Toan, có quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy qua, nằm kề khu công nghiệp No-mu-ra. Theo các nhà nghiên cứu sử học Hải Phòng, Do Nha có niên đại gần 1.000 năm, hai dòng họ Đào, họ Nguyễn khai phá xây dựng làng Do Nha.
        Vào đời Trần, quân Nguyên do Ô Mã Nhi chỉ huy sang xâm lược nước ta, vâng lệnh triều đình ba anh em họ Nguyễn người làng Do Nha sinh thời Kiến Trung (1225 - 1287) đi dẹp giặc giữ nước. Niên hiệu Nguyễn Phong (1251 - 1258) vị tôn thần Quảng Độ Đống Cúc được phong chức Đô đốc. Niên hiệu Trùng Hưng Ô Mã Nhi chỉ huy xâm phạm vùng An Bang trên sông Bạch Đằng. Quảng Độ tôn thần vâng mệnh đem quân đi trước cự giặc, Ngài đem theo hai em trai cùng tham gia.
        Khi đất nước thanh bình, hai người em hy sinh đưa về quê an táng. Nửa tháng sau Quảng Độ tôn thần cũng bị bệnh qua đời tại gia đình, vua Trần được tin cáo phó, thương các ngài có công dẹp giặc sai làm lễ thái báo, ban tiền công để dựng miếu thờ và ban sắc:
- Vị thứ nhất có tên đẹp: Hoàng triều đô đốc văn võ hùng lược, dực vận phù đô hộ quốc linh dân linh ứng báo an Quảng Độ Đông Cúc đại vương.
- Vị thứ hai ban hiệu tên đẹp: Đồng Tâm định khái Quảng tế hồng ân cây Ngấn đại vương.
- Vị thứ ba ban hiệu tên đẹp: Hiệp lực  tiêm cữu bến bãi tây chùa đại vương.
        Hàng năm vào tháng 3, triều Trần có lệ phát tiền công sai quân quan làm lễ tại đền. Sau khi vua Lê Thái Tổ dẹp yên giặc Minh cho thần Đống Cúc là Uy Thanh hiển hách, cho thần cây Ngấn là Bảo hộ Đại Vương, cho thần Bến Bãi là Bang phù đại vương. Cuối triều Lê, trải qua binh lửa loạn lạc, các sắc phong cũ đều bị mất mát hết, chỉ còn bản sao thần tính truyền lại.
Triều vua Tự Đức (1848 - 1883) sắc phong: Bản cảnh thành hoàng linh phù chi thần chuẩn cho xã thờ phụng, thần hoàng bảo hộ cho dân. Tự Đức năm thứ 6 ngày 10 tháng 11 sắc cho Đảng Đô Đông Cúc,  thần Cây Ngấn, thần Bến Bãi thần hiệu Trấn Lương phê chuẩn cho xã Do Nha - huyện Thuỷ Đường thờ phụng.
        Ngày 15 tháng 10 năm Khải Định thứ 8 (1924) sắc mục xã nhà là Mai Trung Cát kính cẩn sao lục bản tóm tắt sơ lược sự tích 3 vị thành hoàng làng Do Nha và sắc phong (Mai Trung Cát làm quan đến chức Thái tử thiếu bảo hiệp biện đại học sĩ là thân phụ nhà danh hoạ Mai Trung Thứ).
7 . Một số hoạt động nhà trường đã làm trong nội dung chăm sóc di tích lịch sử nói trên:
1. Giáo viên dạy lịch sử, dạy GDCD, dạy môn Ngữ văn thông qua các giờ dạy giáo dục cho học sinh nhà trường, niềm tự hào về quê hương Tân Tiến có 3 người anh hùng họ Nguyễn ở làng Do Nha đã có công dẹp giặc Nguyên bảo vệ đất nước.
2. Tổ chức hoạt động ngoại khoá:
- Môn lịch sử: 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên (lồng ghép về chiến tích của 3 anh em họ Nguyễn làng Do Nha trong chống giặc Nguyên ở sông Bạch Đằng).
- Môn Ngữ văn, GDCD: Tham quan cụm di tích lịch sử đình chùa Do Nha trong các tiết Ngữ văn địa phương.
3. Đội:
- Tổ chức cho học sinh tham gia dọn vệ sinh, chăm sóc cụm di tích lịch sử, tổ chức sinh hoạt truyền thống, tham gia thi kể chuyện về di tích lịch sử đình chùa Do Nha đạt giải nhì.
4. Tổ chức phát thưởng tại đình Do Nha.
  
 
8. Thông tin về nhà trường
1.    Họ và tên hiệu trưởng: Lê Thị Trò.
      Chuyên ngành đào tạo: Đại học Văn
      Năm tốt nghiệp Cao đẳng/đại học: 1980/2005.
      Điện thoại: 0313.850515         Di động: 0904632755.
      Địa chỉ email: Thcstantien2000@yahoo.com
2.    Họ và tên Tổng phụ trách Đội: Nguyễn Thị Hương.
       Chuyên ngành đào tạo: Đại học Ngoại ngữ -  Năm tốt nghiệp: 2000.
       Di động: 0904469646.
       Địa chỉ email: minhbum09@gmail.com
3.    Địa chỉ trường: Trường THCS Tân Tiến - xã Tân Tiến - huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.
       Điện thoại cố định của  trường: 0313.850515

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành