Số người đang online : 25 SỐ NHÀ 14 NGÕ GẠO - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SỐ NHÀ 14 NGÕ GẠO
post image
SỐ NHÀ 14 NGÕ GẠO

Đã xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định số 535 VH/QD...

SỐ NHÀ 14 NGÕ GẠO
1.     Tên di tích: Nhà số 14 Ngõ Gạo, phố Lý Thường Kiệt, Quận Hồng - Bàng Hải Phòng
2.     Loại công trình:  Địa điểm di tích lịch sử
3.     Loại di tích: Lịch sử
4.     Quyết định: Đã xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định số 535 VH/QD ngày 12 tháng 12 năm 1986.

 

5.     Địa chỉ di tích:
phố Lý Thường Kiệt, Quận Hồng - Bàng Hải Phòng
6.    Tóm lược thông tin về di tích
  Nhà 14 ngõ Gạo, phố Lý Thường Kiệt: Thuộc địa vàn phường Quang Trung. Nguyên là một trạm giao thông liên lạc Quốc tế của Đảng trong những năm 20, có vai trò rất đặc biệt trong việc tiếp nhận và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào Việt Nam. Đây là nơi đầu tiên được nhận những cuốn “Đường kach mệnh” do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc viết từ nước ngoài gửi về hướng dẫn cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân. Từ nơi này, các cuốn “cẩm nang” cách mạng quý báu đó được giữ gìn nhân bản và đưa đi các nơi thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh. Đó là cuốn sách nói về đường lối cách mạng Việt Nam đầu tiên bao gồm các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc qua các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu được Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội xuất bản thành sách làm tài liệu tuyên truyền. Người đảm nhận việc chuyển sách này về Việt Nam chính là đồng chí Nguyễn Lương Bảng, cố Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí kể lại : “Cuốn sách này (Đường kach mệnh) do Bác Hồ (tức lãnh tụ Nguyễn ái Quốc) viết ở Quảng Châu (Trung Quốc) năm 1925 và Tổng bộ thanh niên bĩ mật ấn hành để làm tài liệu huấn luyện chính trị cho cán bộ, đảng viên ta lúc bấy giờ. Được giao nhiệm vụ, vào khoảng mùa thu năm 1927, tôi bí mật đem một số cuốn “Đường kach mệnh”… qua đường biển bằng tàu “Song bô” từ Quảng Châu về Hải Phòng. Lúc đó tôi để số sách này tại nhà 14 ngõ Gạo”. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng còn cung cấp thêm một chi tiết rất thú vị “...năm 1928 tại tòa án nhân dân Hà Nội trước kia là Tòa thượng thẩm thực dân Pháp, chúng ta tình cờ tìm được trong số hồ sơ địch bỏ sót lại cuốn “Đường kach mệnh” do bọn mật thảm Pháp khám bắt được tại làng Hạ Trường, huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương...” Đó chính là một trong những cuốn sách được đồng chí đưa về nước hồi mùa thu 1927 và sau đó phân phát đi các nơi khác cho cán bộ đảng viên hoạt động cách mạng lúc đó. Nó góp phần rất lớn vào quá trình vận động thành lập Đảng cộng sản Đông Dương 3-2-1930.
Nhà số 14 ngõ Gạo (nay là nhà 14 ngõ 61 Phố Lý Thường Kiệt) đã được Bộ văn hóa ra quyết định số 535...VH/QĐ- ngày 12-12-1986 công nhận là di tích lịch sử của thành phố Hải Phòng.
7. Một số hoạt động nhà trường đã làm trong nội dung chăm sóc di tích lịch sử nói trên
Nhà số 14 ngõ Gạo (nay là nhà 14 ngõ 61 Phố Lý Thường Kiệt) đã thuộc quyền sở hữu cá nhân.
8. Thông tin về nhà trường
1.    Họ và tên hiệu trưởng: Nguyễn Phan Long
       Chuyên ngành đào tạo: Toán;  năm tốt nghiệp đại học/CĐ: 08/1978
       Điện thoại: 0313.842776 Di động: 0983.528.136
       Địa chỉ email: [email protected]
2.    Họ và tên Tổng phụ trách Đội: Tạ Thị Vân Huyền
3.    Chuyên ngành đào tạo ĐH sư phạm Âm Nhạc năm tốt nghiệp:
       Điện thoại di động: 0904.227.996
       Địa chỉ email: [email protected]
4.    Địa chỉ trường: Trường THCS hồng bàng Số 4 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng
       Điện thoại cố định của  trường: 0313.842776

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành