Số người đang online : 39 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Trịnh Căn

Trịnh Căn (Qúi Dậu 1633-Kỉ Sửu 1709) Trịnh Căn –...
See more...

some pix
Phạm Thận Duật

Phạm Thận Duật (Ất Dậu 1825-Ất Dậu 1885) Danh thần, tác...
See more...

some pix
Bùi Xương Trạch (1451-1529)

Bùi Xương Trạch (1451-1529), đỗ tiến sĩ khoa Mậu Tuất (1478)...
See more...

some pix
Lê Tương Dực (1510-1516)

Niên hiệu: Hồng Thuận
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Vĩnh Phúc: Lễ hội chọi trâu

Trong rất nhiều lễ hội văn hóa nước ta lễ hội chọi trâu...
See more...

some pix
Hải Dương: Lễ hội chùa Trông

Lễ hội chùa Trông được tổ chức vào ngày 15/3...
See more...

some pix
Quảng Nam: Lễ hội Dinh Bà làng Chiêm Sơn

Lễ hội Dinh Bà làng Chiêm Sơn được tổ chức ngày...
See more...

some pix
Bắc Giang: Lễ hội Đình Vồng

Đình Vồng thuộc xã Song Vân, huyện Tân Yên,...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành