Số người đang online : 50 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Nguyễn Phúc Chu (chúa Quốc, 1691-1725)

Nguyễn Phúc Chu là con cả Nguyễn Phúc Thái, sinh nǎm...
See more...

some pix
Châu Văn Liêm

Châu Văn Liêm: Người sáng lập An Nam Cộng sản...
See more...

some pix
Trịnh Đình Cửu

Trịnh Đình Cửu (1906 - 1990), luật sư Việt Nam. Quê:...
See more...

some pix
Nguyễn Du (1766–1820)

Tác phẩm lớn nhất của ông là tập Truyện Kiều...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Lễ lên nhà mới của người Kor

Người Kor, huyện Trà Thủy tổ chức lễ lên nhà mới...
See more...

some pix
Lễ hội cầu mưa của người Chăm - Vân Canh

Lễ hội cầu mưa người Chăm hay lễ mừng mưa tiếng Chăm oai lơ cau...
See more...

some pix
Lạng Sơn: Lễ hội Chùa Tiên

Chùa Tiên nằm trong lòng núi Đại Tượng, thuộc...
See more...

some pix
Bắc Giang : Hội Đả cầu Lương Phong

Lương Phong là một làng cổ thuộc huyện Hiệp Hoà,...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
Copyright