Số người đang online : 61 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Tôn Quang Phiệt

Tôn Quang Phiệt (1900 - 73), nhà hoạt động chính trị,...
See more...

some pix
Âu Cơ

Âu Cơ. Tị tổ nòi giống Lạc Việt, vợ Lạc Long Quân....
See more...

some pix
Lưỡng quốc trạng nguyên Phùng Khắc Khoan

Phùng Khắc Khoan, danh sĩ thời Lê Thế Tông, hiệu Nghị...
See more...

some pix
Trần Huy Liệu

Trần Huy Liệu (1901 - 1969), nhà cách mạng, nhà sử học,...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Yên Bái: Lễ hội Xên Mường của đồng bào Thái Mường Lò

Lễ hội Xên Mường (cúng Mường) là một trong những lễ...
See more...

some pix
Đà Nẵng: Lễ hội Quan Thế Âm

Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức hàng năm vào...
See more...

some pix
Hà Nội: Lễ hội Chùa Láng

Hội chùa láng được mở vào ngày  7/3 âm...
See more...

some pix
Lễ hội gò Đống Đa - Đống Đa

Hội gò Đống Đa diễn ra hàng năm vào ngày...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
Copyright