Số người đang online : 35 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Nguyễn Hữu Độ

Nguyễn Hữu Độ (Qúi Dậu 1813-Mậu Tí 1888) Đại thần...
See more...

some pix
Nguyễn Bá Ngọc

Nguyễn Bá Ngọc là học sinh lớp 4B (năm học 1964 - 1965)...
See more...

some pix
Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (761-802)

Vào nửa sau thế kỷ VIII, quyền thống trị của triều đình...
See more...

some pix
Trần Quý Hai

Trần Quý Hai (Quí sửu 1913 - Ất sửu 1985). Tướng lãnh...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Lễ hội Ariêuping của dân tộc Pa Cô

Lễ hội Ariêuping (lễ nhà mồ) truyền thống của đồng...
See more...

some pix
Lễ hội đền Huyền Trân

Lễ hội đền Huyền Trân công chúa được tổ chức...
See more...

some pix
Tuyên Quang: Lễ hội Kim Bình Chiêm Hóa

Lễ hội Kim Bình được tổ chức ngày 14 tháng Giêng...
See more...

some pix
Hà Tĩnh: Lễ hội Đô Đài và trò "Đình Đụn "

Đền Đô Đài thờ quan Đô đài Ngự Sử Bùi...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
Copyright