Số người đang online : 8 Lê Thuần Tông (1732-1735) - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Lê Thuần Tông (1732-1735)
post image
Lê Thuần Tông (1732-1735)

Lê Thuần Tông tên huý là Duy Tường, con trưởng của Lê Dụ Tông được chúa Trịnh Giang lập làm vua năm 1732, đổi niên hiệu là Long Đức.

Năm 1735, Thuần Tông mất, thọ 37 tuổi, làm vua được 3 năm.

Lê Thuần Tông mất, chúa Trịnh Giang lập Duy Thìn là con thứ 11 của Lê Dụ Tông lên làm vua.

Lê Thuần Tông ( 1699 – 1735) tên thật là Lê Duy Tường là vị vua thứ 13 thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

Thuần Tông là con trai cả của vua Lê Dụ Tông nhưng Dụ Tông đã truyền ngôi cho con thứ là Lê Duy Phường năm 1729, rồi lên làm Thái thượng hoàng. Tháng giêng năm 1731, Dụ Tông mất. Tháng 8 năm 1732, Duy Phường bị chúa Trịnh Giang phế làm Hôn Đức Công rồi tới tháng 9 năm 1735 cho thắt cổ chết. Lê Duy Tường được Trịnh Giang đưa lên ngai vàng. Ông lấy niên hiệu là Long Đức. Thuần Tông ở ngôi được 4 năm, thọ 37 tuổi, mất tháng 4 năm 1735 và sau khi chết được tôn thụy hiệu làm Thuần Tông Giản hoàng đế.

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành