Số người đang online : 39 Lê Huyền Tông (1663-1671) - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Lê Huyền Tông (1663-1671)
post image
Lê Huyền Tông (1663-1671)

Lê Huyền Tông tên huý là Duy Vũ, con thứ của Lê Thần Tông, em của Lê Chân Tông, được lập làm vua mới 9 tuổi, ở ngôi vua được 8 năm, ngày 15 tháng 10 năm Tân Hợi - 1671, Lê Huyền Tông mất mới 18 tuổi, chưa có con nối.

Lê Huyền Tông ( 1654 – 1671), tên thật là Lê Duy Vũ; là vị vua thứ 8 thời Lê Trung Hưng.

Sau khi vua cha Lê Thần Tông qua đời, tháng 10 năm Nhâm Dần (1662), Lê Duy Vũ lên ngôi vua khi mới 8 tuổi, và quyền chính do Tây vương Trịnh Tạc nắm giữ.

Ông là một vị vua yểu mệnh, sau khi ở ngôi được chín năm, ông mất vào ngày 15 tháng 10 năm Tân Hợi (1671), hưởng dương 17 tuổi, và không có con nối dõi.

Vua Lê Huyền Tông được án táng tại huyện Lôi Dương (nay là huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Theo Việt Nam sử lược, khi mới lên ngôi, nhà vua cho thông sứ với nhà Thanh, và cấm đạo Thiên chúa.
Niên hiệu

Trong thời gian ở ngôi, Lê Huyền Tông chỉ đặt một niên hiệu duy nhất:

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành