Số người đang online : 59 Lê Duy Hựu (Lê Chân Tông) - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Lê Duy Hựu (Lê Chân Tông)
post image
Lê Duy Hựu (Lê Chân Tông)

Lê Duy Hựu (Lê Chân Tông) (Canh Ngọ 1630 – Kỉ Sửu 1649) Vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Chân tông Thuận hoàng đế, con trưởng Thần tông.

Năm Quí Mùi 1643, tháng 10 ông lên ngôi, mới 13 tuổi, Thanh Đô vương Trịnh Tráng phụ chính. Trong đời ông, vua Minh là Quế vương đóng ở Quảng Tây có sai sứ sang phong cho ông làm An Nam quốc vương.

     Năm Kỉ Sửu 1649, tháng 8 ông mất, mới 19 tuổi, táng tại Hoa Phố lăng.

ở ngôi 7 năm, hiệu năm là Phúc Thái: Tháng 10 Quí Mùi 1643 – tháng 8 Kỉ Sửu 1649. Táng tại lăng Hoa Phố. Do ông mất không con nối dõi nên vua cha là Lê Thần Tông lại ra làm vua lần thứ hai.

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
купить диплом магистра