Số người đang online : 15 Gia Tông (Lê Duy Hội) - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gia Tông (Lê Duy Hội)
post image
Gia Tông (Lê Duy Hội)

Gia Tông ( Lê Duy Hội Tân Sửu 1661-Ất Mão 1675)

Vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Gia tông Mĩ hoàng đế, con thứ ba Lê Thần tông, em Chân tông và Huyền tông. Ông lên ngôi vua do Tây vương Trịnh Tạc sắp đặt và phụ chính. Ông lên ngôi hồi mới 10 tuổi đến năm Ất Mão thì mất, mới có 14 tuổi.

     Ở ngôi 4 năm, đổi hiệu 2 lần:

+ Dương Đức 2 năm (1672 - 1673).

+ Đức Nguyên 2 năm (1674 - 1675).

     Về đời ông, khi vua cha ông là Thần tông mất, ông mới 2 tuổi. Trịnh Tạc đem về nuôi trong phủ, sau mới đưa lên ngôi để Tạc dễ thao túng trên chính trường.

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành