Số người đang online : 44 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Lê Thánh Tông (1442 - 1497)

Tên tuổi và sự nghiệp Lê Thánh Tông gắn chặt...
See more...

some pix
Nguyễn Phan Vinh

Nguyễn Phan Vinh (Quí dậu 1933 – Mậu thân 1968). Liệt sĩ,...
See more...

some pix
Phạm Tu (476 - 545)

Phạm Tu là một trong những bậc hào kiệt đầu tiên...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Lễ hội cầu mưa của người Chăm - Vân Canh

Lễ hội cầu mưa người Chăm hay lễ mừng mưa tiếng Chăm oai lơ cau...
See more...

some pix
Tuyên Quang: Lễ hội Cầu mùa Đình Tân Trào

Lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 4...
See more...

some pix
Sơn La: Lễ hội Xen Pang Ả dân tộc Kháng

Dân tộc Kháng là một trong những dân tộc thiểu số...
See more...

some pix
Lễ hội Đền thờ Cương Quốc Công Nguyễn Xí

Lễ hội Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí được con...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành