Số người đang online : 23 NHÀ THỜ HỌ HOÀNG - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NHÀ THỜ HỌ HOÀNG
post image
NHÀ THỜ HỌ HOÀNG

Đã được xếp hạng di tích lịch sử Quốc Gia theo quyết định số 2233/ QĐ- ...

NHÀ THỜ HỌ HOÀNG

 
1.    Tên di tích : Nhà Thờ họ Hoàng
2.    Loại công trình: Nhà thờ
3.    Loại di tích: Lịch sử
4.    Quyết định: Đã được xếp hạng di tích lịch sử Quốc Gia theo quyết định số 2233/ QĐ- VH ngày 26/ 6/ 1995 của Bộ Văn hoá thông tin thể thao và du lịch.
5.    Địa điểm: xã Hưng Lộc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
6.    Thông tin về di tích
         Nhà thờ họ Hoàng là di tích cách mạng đã được xếp hạng Quốc gia nhà thờ được xây dựng năm 1913, là nơi thờ tự những ông tổ của dòng họ Hoàng.
         Hoàng Trọng Trì là một thanh niên có học thức được giác ngộ và đã hoạt động tích cực trong phong trào học sinh. Hoàng Trọng Trì là uỷ viên Tổng nông hội Nghệ An của nhóm Đông Dương Cộng Sản Đảng, phụ trách vùng Hưng Nguyên Nghi Lộc. Sau ngày thành lập Đảng 03/02/1930, Hoàng Trọng Trì trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở vùng này.
         Năm 1929 dưới sự lãnh đạo của Hoàng Trọng Trì, Nguyễn Tiến Cuông nhân  dân đã nổi dậy chống lại âm mưu của thực dân Pháp định cướp 300 mẫu ruộng của các xã Yên Dũng, Đức Quang, Yên Lưu để làm sân bay.
       Sau khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/ 1930, nhiều cán bộ xứ uỷ Trung Kỳ thường lui tới làm việc ở nhà thờ họ Hoàng. Vào khoảng trung tuần tháng 2/ 1930 sau khi thực dân Pháp xử chém 2 đồng chí của tổng Nông hội Nghệ An. Tại nhà thờ họ Hoàng các đồng chí trong xứ uỷ - tỉnh uỷ đã tổ chức cuộc họp. Cuộc họp đã ra lời kêu gọi: “Thợ thuyền dân cày, binh lính, thanh niên, học sính và những người bị áp bức hãy mau tỉnh dậy làm cách mạng, đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và Nam triều phong kiến chế độ. Lập nên chính phủ công nông binh“. Cuối truyền đơn có dòng chữ: “Đảng Cộng Sản“.
         Ngày 20 tháng 4 năm 1930 dưới sự lãnh đạo của xứ ủy Trung Kỳ, tỉnh ủy Vinh- Bến Thủy đã diễn ra cuộc họp tại nhà thờ họ Hoàng quyết định lấy ngày Quốc tế lao động 1/ 5 làm ngày phát động quần chúng đấu tranh toàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chi bộ Lộc Đa do đồng chí Hoàng Trọng Trì làm bí thư đã tổ chức cuộc đấu tranh ngày 1/5/ 1930 mang ý nghĩa quốc tế sâu sắc. 1200 quần chúng nhân dân Lộc Đa và các làng lân cận đã tập trung tại chợ Cọi, Đền Trìa kéo xuống Bến Thủy kết hợp với công nhân đấu tranh kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/ 5.
          Xứ ủy Trung Kỳ, Tỉnh ủy Vinh- Bến Thủy đóng trụ sở tại nhà thờ họ Hoàng từ tháng 3 đến tháng 5/ 1930.
         Sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, Nhà nước đã tặng bằng có công với nước cho 21 gia đình trong đó có 6 gia đình trực tiếp tham gia bảo vệ cơ quan xứ ủy Trung Kỳ, tỉnh ủy Vinh- Bến Thủy đóng tại nhà thờ họ Hoàng.
Nhà thờ họ Hoàng trở thành niềm tự hào cho con cháu trong dòng họ và địa phương xã Hưng Lộc. Ngày nay cứ đến ngày mồng một, ngày rằm và ngày giỗ tổ  con cháu họ Hoàng lại tập trung đông đủ để làm lễ cúng tổ tiên và các chiến sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân.

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành