Số người đang online : 17 ĐỀN TRÌA - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ĐỀN TRÌA
post image
ĐỀN TRÌA

Đã được xếp hạng di tích lịch sử Quốc Gia theo quyết định số 2233/ QĐ- ...


ĐỀN TRÌA
 
 
 

 
1.    Tên di tích :
Đền Trìa
2.    Loại công trình: Đền
3.    Loại di tích: lịch sử Quốc Gia
4.    Quyết định: Đã được xếp hạng di tích lịch sử Quốc Gia theo quyết định số 2233/ QĐ- VH ngày 26/6/1995 của Bộ Văn hoá thông tin thể thao và du lịch.
5.    Địa điểm: xóm Hòa Tiến xã Hưng Lộc thành phố Vinh
6.    Thông tin về di tích
          Di tích Đền Trìa được xây dựng từ thế kỷ XV thời kỳ Trần Quý Khoáng vào Nghệ An lên ngôi Vua, hiệu triệu quân dân  Hoan- Diễn chống giặc Minh xâm lược. Đền Trìa tương truyền thờ linh vị các bậc thánh nhân có công lao đánh giặc hộ quốc, bảo hộ dân.
           Ngày 26/12/1930 dưới sự lãnh đạo của xứ uỷ Trung Kỳ, tỉnh uỷ Vinh- Bến Thuỷ gồm có các đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Lê Mao, Lê Viết Thuật và hơn 4000 công nhân, nông dân đã tập trung tại Đền Trìa làng Lộc Đa dự lễ truy điệu các chiến sỹ hy sinh nhân dịp kỷ niệm công xã Quảng Châu. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm tổng chỉ huy lễ truy điệu.
Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đền Trìa là nơi chứng kiến nhiều cuộc tiễn đưa tuổi trẻ lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.
Trước đây người trong làng thường gọi là Đền Lộc. Cổng ra vào có vòm cao đẹp, có 4 rồng chầu hai bên, có tam toà. Bên trong có Thượng điện, Trung điện, Hạ điện nguy nga, hai bên đền có 2 nhà tả vu và hữu vu, mỗi nhà có 2 gian để tiếp khách, hiện chỉ còn nhà thượng điện và hạ điện.
          Ngày nay Đền Trìa trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, là nơi giáo dục về truyền thống yêu nước đấu tranh cách mạng truyền thống cho thế hệ hệ trẻ hôm nay và mai sau.

 0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
avanafil