Số người đang online : 6 Nguyễn Phạm Tuân - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nguyễn Phạm Tuân
post image
Nguyễn Phạm Tuân

Nguyễn Phạm Tuân (Nhân Dần 1842-Đinh Hợi 1887)

Chí sĩ yêu nước, tự Tử Trai, sau đổi là Dưỡng Tăng, hiệu Minh Phong, quê xã Bắc Cư, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Năm Quí Dậu 1873 ông đỗ cử nhân, làm huấn đạo huyện Bố Trạch, rồi Tri huyện Tuyên Hóa, sau thăng Tri phủ Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Trước sự xâm lược của giặc Pháp, năm 1883, ông bỏ quan về nhà, rồi định quyên sinh vì thấy triều đình nhu nhược, nhưng người nhà cứu kịp khuyên giải. Từ ấy ông hưởng ứng với các văn thân, mộ quân kháng chiến, được vua Hàm Nghi phong làm Tán tương quân vụ quân thứ Quảng Bình.

Khi Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc (1886), ông cùng Đề đốc Lê Trực và hai con trai Tôn Thất Thuyết (Tôn Thất Đạm, Tôn Thất Thiệp) lập căn cứ ở vùng Tuyên Hóa, phò vua Hàm Nghi chống giặc. Đầu năm 1887, bị giặt bắt, ông bất khuất, bị chúng giết, hưởng dương 45 tuổi.

Nghĩa quân lên lấy xác ông về an táng tại núi Yên Phong.

Khi bị bắt, ông có đôi câu thơ tỏ chí:

“Sổ thế quân ân thù nhất tử,

Thập niên hoạn nghiệp túc tam sinh”

Nghĩa:

Ơn nước mấy đời đền một chết

Nghề quan mười tuổi vẹn ba sinh. /

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành