Số người đang online : 23 Dương Văn Minh - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dương Văn Minh
post image
Dương Văn Minh

Dương Văn Minh (Bính thìn 1916 – Tân tị 2001)

Dương Văn Minh (Bính thìn 1916 – Tân tị 2001). Tướng lãnh (Đại tướng) Quân đội Sài Gòn, tổng thống cuối cùng của “Việt Nam cộng hòa”, sinh năm 1916 (có tài liệu ghi năm 1911) tại Mĩ Tho, Tỉnh Định Tường (nay thuộc tỉnh Tiền Giang).

Thuở nhỏ học ở Mĩ Tho, Sài Gòn sau du học Pháp, tốt nghiệp trường Cao đẳng chiến tranh Paris năm 1953. Hồi năm 1939 là nhân viên dân sự tại dinh Thống đốc Nam Kì, rồi nhập ngũ vào quân đội Pháp, ra trường với cấp bậc chuẩn úy từng tham gia các trận đánh ở biên giới Miên Thái trong thế chiến thứ hai.

Đến năm 1954 phục vụ trong quân đội liên hiệp Pháp, sau năm 1954 là phó tư lệnh Quân khu I dưới chế độ Ngô Đình Diệm (1955-1963). Năm 1955 chỉ huy trưởng phân khu Sài Gòn - Chợ Lớn trấn áp lực lượng Bình Xuyên, ở Rừng Sát (nay là huyện Cần Giờ), Hòa Hảo ở Long Xuyên, nhưng không được Ngô Đình Diệm tin dùng lâu.

Năm 1963 nhân phong trào Phật giáo nổi lên chống Ngô Đình Diệm khắp miền Nam. Đến ngày 1-11-1963 được Mĩ giúp đỡ, ông đứng đầu “Hội đồng quân nhân cách mạng” (gồm các tướng Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Lê Văn Kim…) đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm. Dư luận đương thời ở Sài Gòn cho rằng chính ông là người ra lệnh cho Đại úy Nguyễn Văn Nhung (…-1964) giết Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu trên xe thiết giáp từ Chợ Lớn về Sài Gòn.

Đến ngày 30-1-1964 ông và đồng bạn bị tướng Nguyễn Khánh “chỉnh lí” lật đổ, bắt giam ở Đà Lạt một thời gian rồi buộc ông sống lưu vong ở Thái mãi đến các năm 1965, 1966 mới về nước.

Ngày 28-4-1975 sau khi Nguyễn Văn Thiệu từ chức Tổng thống, Trần Văn Hương thay Thiệu rồi Trần văn Hương giao quyền Tổng thống lại cho ông với hy vọng thương lượng với chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.

Ngày 30-4-1975 ông tuyên bố đầu hàng chính quuyền cách mạng. Ngay hôm đó ông bị bắt cùng toàn bộ thành viên chính phủ Việt Nam cộng hòa tại dinh Độc lập.

 

Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng

Sau năm 1975 ông sang sống ở Pháp và mất tại Pháp trong năm 2001, thọ 85 tuổi.

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành