Số người đang online : 49 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Lê Cung Hoàng (Lê Xuân, 1522-1527)

Lê Cung Hoàng (chữ Hán: 黎恭皇; 1507 – 1527) có...
See more...

some pix
Nguyễn Phúc Ung Lịch

Nguyễn Phúc Ung Lịch – Hàm Nghi (Nhâm Thân...
See more...

some pix
10 vị danh tướng thế giới

Tháng 2 năm 1984, Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh đã...
See more...

some pix
Lê Duy Huyên

Lê Duy Huyên (Ất Mùi 1535 Bính Thìn 1556)
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Kiên Giang: Lễ hội Nghinh Ông

Hàng năm vào các ngày 15 và 16/10 âm lịch,...
See more...

some pix
Phú Thọ: Hội Trò Trám

Hội Trám có lẽ là lễ hội duy nhất mang đậm màu...
See more...

some pix
Bình Phước: Lễ cầu mưa của người S’tiêng Bù Lơ

Hàng năm vào cứ mùa khô, đầu mùa mưa người...
See more...

some pix
Bến Tre: Hội đình Phú Lễ

Hàng năm, lễ hội đình Phú Lễ diễn ra 2 lần: Lễ Kỳ...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành