Số người đang online : 37 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Lê Kính Tông (1600-1619)

Lê Kính Tông tên huý là Duy Tân, con thứ...
See more...

some pix
Lê Gia Tông (1672-1675)

Lê Gia Tông tên huý là Duy Hợi con thứ của...
See more...

some pix
Dương Mạc Thạch

Dương Mạc Thạch, người chính trị viên của Đội Việt Nam...
See more...

some pix
Lê Dụ Tông

Lê Duy Đường (Dụ Tông) (Canh Thân 1680 – Tân...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Lễ hội Puh Hơ Drih

Người Rơ Ngao thuộc dân tộc Ba Na (còn được gọi là Ba...
See more...

some pix
Hải Dương: Lễ hội chùa Trông

Lễ hội chùa Trông được tổ chức vào ngày 15/3...
See more...

some pix
Quảng Nam: Lễ hội Dinh Bà làng Chiêm Sơn

Lễ hội Dinh Bà làng Chiêm Sơn được tổ chức ngày...
See more...

some pix
Lễ hội

"Ngăh Yang pơ dei kăm hau" là lễ hội cúng Yàng...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành