Số người đang online : 95 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Minh Mệnh (Nguyễn Phước Đảm) 1820-1840

Ông chính tên là Nguyễn Phước Đảm, sinh nǎm 1791,...
See more...

some pix
Thích Quảng Đức

Nguyễn Văn Khiết (Đinh dậu 1897 – Quí mão 1963). Tức Bồ...
See more...

some pix
Chu Lai - cuộc chiến & văn chương

Chiến tranh Việt Nam đã lùi xa gần 40 năm, rất nhiều người...
See more...

some pix
Trương Hán Siêu

Trương Hán Siêu (…- Giáp Ngọ 1354) Danh sĩ,...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Sơn La: Lễ hội Xen Pang Ả dân tộc Kháng

Dân tộc Kháng là một trong những dân tộc thiểu số...
See more...

some pix
Quảng Bình: Hội rằm tháng ba Minh Hoá

Cứ vào ngày rằm tháng 3 âm lịch hằng năm, người...
See more...

some pix
Phú Thọ: Hội Bạch Hạc

Làng Bạch Hạc xưa kia là Phong Châu, kinh đô nước...
See more...

some pix
Bắc Giang: Lễ hội đền Suối Mỡ

Đền Suối Mỡ gồm 3 ngôi: Đền Hạ, đền Trung, đền...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
Copyright