Số người đang online : 86 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Đinh Liễn

Đinh Liễn (? - Kỉ Mão 979) Thuở trẻ ông theo cha...
See more...

some pix
Võ Duy Dương(…? -Bính Dần 1866)

Võ Duy Dương (…-Bính Dần 1866) Anh hùng chống...
See more...

some pix
Cao Xuân Huy

Cao Xuân Huy (Canh tí 1900 – Quí hợi...
See more...

some pix
Ca Văn Thỉnh

Ca Văn Thỉnh (1902-1987) Sinh ngày 21-3-1902, trong một gia...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Yên Bái: Lễ hội cầu mưa của người Thái đen Mường Lò

Cầu mưa "pay so phôn" là nghi lễ không thể thiếu...
See more...

some pix
Hội đền Quả Sơn

Lễ hội đền Quả Sơn là lễ hội vùng lớn vào loại...
See more...

some pix
Lễ hội Đôl ta

Lễ hội Đôl ta được tổ chức vào ngày 30 tháng 8...
See more...

some pix
Lễ Pasưm của người Khơ Mú

Người Khơ Mú ở Nghệ An thường làm lễ Pa Sưm trước...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
Copyright