Số người đang online : 59 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Tô Ký

Tô Ký (Kỉ Mùi 1919 – Tân Tị 2001) Tô...
See more...

some pix
Nguyễn Phúc Ưng Ái

Vua Dục Đức tên là Nguyễn Phúc Ưng Ái, là con...
See more...

some pix
Giản Định Đế (Trần Ngỗi, 1407-1409)

Trần Ngỗi là con thứ của Trần Nghệ Tông, cuối thời Hồ...
See more...

some pix
Nhà văn Vũ Trọng Phụng

Vũ Trọng Phụng sinh năm 1912 và mất năm 1939, quê ở lang Hảo...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Hải Dương: Lễ hội chùa Trông

Lễ hội chùa Trông được tổ chức vào ngày 15/3...
See more...

some pix
Hà Nam: Lễ hội làng Mỹ Đôi (Làng Dâu)

Làng Dâu còn gọi làng Mỹ Đôi, thuộc xã...
See more...

some pix
Nam Định: Lễ hội chùa Keo Hành Thiện

Lễ hội chùa Keo Hành Thiện được tổ chức vào rằm...
See more...

some pix
Quảng Nam: Lễ hội Bà Thu Bồn

Lễ hội Bà Thu Bồn là một lễ hội dân gian của cư...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
Copyright