Số người đang online : 99 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Phạm Nhữ Tăng

Phạm Nhữ Tăng (…Đinh Dậu 1477) Danh tướng đời Lê...
See more...

some pix
Tự Đức (1848-1883)

Vua Tự Đức có tên là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm,...
See more...

some pix
Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Trung Trực (Đinh Dậu 1837-Mậu Thìn 1868) Liệt sĩ...
See more...

some pix
Trần Văn Trà

Trần Văn Trà (1919 - 1996) Quê xã Tịnh Long, huyện...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Lạng Sơn: Lễ hội Quỳnh Sơn

Lễ hội Quỳnh Sơn được tổ chức trong hai ngày 12 và 13...
See more...

some pix
Bắc Ninh: Lễ hội Đền Đô

Lễ hội đền Đô được tổ chức trong các ngày 14, 15,...
See more...

some pix
Quảng Ninh: Lễ hội Đền An Sinh

Lễ hội Đền An Sinh diễn ra hàng năm vào ngày 20/8...
See more...

some pix
Hải Dương: Lễ hội đình Cậy

Lễ hội đình Cậy được tổ chức vào ngày 22/2 âm...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành