Số người đang online : 6 HỘI GIÓNG Ở PHÙ ĐỔNG VÀ ĐỀN SÓC - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

HỘI GIÓNG Ở PHÙ ĐỔNG VÀ ĐỀN SÓC
post image
HỘI GIÓNG Ở PHÙ ĐỔNG VÀ ĐỀN SÓC

HỘI GIÓNG Ở PHÙ ĐỔNG VÀ ĐỀN SÓC
 

1.   Tên di sản: Hội Gióng ở Phù Đổng và đền Sóc
2.   Loại công trình: Di sản văn hóa phi vật thế
3.   Loại di sản: Văn hóa phi vật thể
4.   Địa chỉ: Phù Đổng – Sóc Sơn
5.   Ngày được Unesco công nhận là di sản: 16/11/2010
6.   Thông tin về di sản:
       Hội Gióng ở Phù Đổng và đền Sóc là một lễ hội truyền thống hàng năm được tổ chức ở nhiều nơi thuộc vùng Hà Nội để tưởng niệm và ca ngợi chiến công của người anh hùng truyền thuyết Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Có 2 hội Gióng tiêu biểu ở Hà Nội là hội Gióng Sóc Sơn ở đền Sóc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn và hội Gióng Phù Đổng ở đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Giá trị nổi bật toàn cầu ở hội Gióng chính là một hiện tượng văn hóa được bảo lưu, trao truyền khá liên tục và toàn vẹn qua nhiều thế hệ.
       Hội Gióng là một lễ hội văn hóa cổ truyền mô phỏng một cách sinh động và khoa học diễn biến các trận đấu của thánh Gióng và nhân dân Văn Lang với giặc Ân. Thông qua đó có thể nâng cao nhận thức cộng đồng về các hình thức chiến tranh bộ lạc thời cổ xưa và liên tưởng tới bản chất tất thắng của cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành