Số người đang online : 56 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Võ Duy Dương(…? -Bính Dần 1866)

Võ Duy Dương (…-Bính Dần 1866) Anh hùng chống...
See more...

some pix
Nguyễn Phúc Khoát (Võ Vương, 1738-1765)

Nguyễn Phúc Khoát, sinh nǎm Giáp Ngọ (1714), là con...
See more...

some pix
Lý Cao Tông (Lý Long Cán 1176 - 1210)

Lý Anh Tông mất, Thái tử Long Cán lúc đó...
See more...

some pix
Hồ Tùng Mậu

Hồ Tùng Mậu (1896-1951)
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Quảng Ninh: Lễ hội Thập Cửu Tiên Công

Lễ hội diễn ra ở đền Thập Cửu Tiên Công, thuộc xã...
See more...

some pix
Hải Dương: Lễ hội truyền thống Văn miếu Mao Điền

Lễ hội được tổ chức vào ngày 18/2 âm lịch hàng...
See more...

some pix
Cao Bằng: Lễ hội Chùa Phố Cũ

Chùa Phố Cũ là ngôi chùa cổ kính lớn có...
See more...

some pix
Vĩnh Long: Lễ hội Kỳ Yên

Lễ kỳ yên mang ý nghĩa là ngày giỗ hội của...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
Copyright