Số người đang online : 53 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Tôn Thất Bách

Tôn Thất Bách (1946-2004) là một giáo sư và...
See more...

some pix
Nguyễn Du (1766 - 1820)

Cuộc đời không lấy gì làm dài lắm của thi...
See more...

some pix
Hà Huy Giáp

Hà Huy Giáp (Bính ngọ 1906 –Ất hợi...
See more...

some pix
Lê Thuần Tông (1732-1735)

Lê Thuần Tông tên huý là Duy Tường, con trưởng...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Hà Tĩnh: Lễ hội Chùa Chân Tiên

Theo truyền thống, vào ngày 3/3 Âm lịch hàng năm, Ban...
See more...

some pix
Quảng Nam: Lễ hội Dinh Bà làng Chiêm Sơn

Lễ hội Dinh Bà làng Chiêm Sơn được tổ chức ngày...
See more...

some pix
Hưng Yên: Lễ hội cầu mưa

Lễ hội cầu mưa được tổ chức từ ngày 6 đến 8 tháng 4...
See more...

some pix
Nam Định: Hội chùa Lương

Hội chùa Lương được tổ chức từ ngày 13 - 16/3 âm...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
Copyright