Số người đang online : 31 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Phạm Thị Hằng(Từ Dũ Thái hậu)

Phạm Thị Hằng – Từ Dũ Thái Hậu (Canh Ngọ 1810-Nhâm...
See more...

some pix
Mai Hắc Đế (722)

Nǎm Nhâm Tuất (722) đời vua Huyền Tông nhà Đường, ở...
See more...

some pix
Cao Xuân Quế

Cao Xuân Quế (Giáp dần 1914 – Tân mùi 1931)
See more...

some pix
Lê Lai

Lê Lai (? - 1419), danh tướng trung dũng trong cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Phú Thọ: Hội Bạch Hạc

Làng Bạch Hạc xưa kia là Phong Châu, kinh đô nước...
See more...

some pix
Tiền Giang: Lễ giỗ Tứ Kiệt

Lễ giỗ 4 vị anh hùng: Nguyễn Thanh Long, Trần Công Thận,...
See more...

some pix
Bình Thuận : Lễ hội Cầu ngư ở Phước Lộc

Lễ hội Cầu Ngư ở phường Phước Lộc thị xã La gi, Bình...
See more...

some pix
Quảng Ninh: Lễ hội Đền An Sinh

Lễ hội Đền An Sinh diễn ra hàng năm vào ngày 20/8...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
Copyright