Số người đang online : 13 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Trịnh Kiểm – Thế Tổ Thái Vương

Trịnh Kiểm (1503 – 1570) là người mở đầu sự nghiệp nắm...
See more...

some pix
Đặng Văn Minh

Đặng Văn Minh(1910 - 2000) Tên khai sinh là Đặng Văn Minh....
See more...

some pix
Phan Huy Chú và văn hóa Việt Nam

Phan Huy Chú (1782 - 1840) là danh nhân văn hoá Việt Nam,...
See more...

some pix
Người đặt lại tên cho những con phố Hà Nội

Là Đốc lý Hà Nội từ ngày 20/7/1945 đến...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Lễ hội Đền thờ Cương Quốc Công Nguyễn Xí

Lễ hội Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí được con...
See more...

some pix
An Giang: Lễ hội Bà Chúa Xứ

Lễ hội Bà Chúa Xứ (còn gọi là lễ Vía...
See more...

some pix
TP HCM: Lễ hội chùa bà Thiên Hậu

Lễ hội chùa bà Thiên Hậu được tổ chức vào...
See more...

some pix
Hà Giang: Lễ cúng thần rừng của người Pu péo

Người Pu Péo là tộc người chỉ sinh sống ở tỉnh Hà...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
Copyright