Số người đang online : 64 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Tôn Quang Phiệt

Tôn Quang Phiệt (1900 - 73), nhà hoạt động chính trị,...
See more...

some pix
Bùi Kỷ

Bùi Kỷ (1888-1960)
See more...

some pix
LÝ THÁI TÔNG (LÝ PHẬT MÃ) 1028-1054

Vua Lý Thái Tông tên là Lý Phật Mã...
See more...

some pix
An Dương Vương

Theo truyền thuyết sử cũ thì An Dương Vương tên thật...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Hội cướp cù

Hội cướp cù được tổ hàng năm vào ngày 4...
See more...

some pix
Lễ hội Đình làng An Hạ

Hàng năm vào ngày 12 tháng Giêng, ba thôn:...
See more...

some pix
Quảng Ninh: Lễ hội Yên Tử

Hàng năm, Lễ hội Yên Tử được tổ chức từ ngày...
See more...

some pix
Nam Định: Lễ hội Đền Trần

Không biết từ bao giờ câu ca "Tháng tám giỗ...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
Copyright