Số người đang online : 51 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Phan Huy Lê - Người nặng lòng với dấu tích Thăng Long

Nhiều năm qua Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã có tiếng...
See more...

some pix
Ngô Bệ

Ngô Bệ (… - Canh Thìn 1360) Lãnh tụ cuộc...
See more...

some pix
Mai Hắc Đế (722)

Nǎm Nhâm Tuất (722) đời vua Huyền Tông nhà Đường, ở...
See more...

some pix
Phan Đình Bình

Phan Đình Bình (Tân Mão 1831-Mậu Tí...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Yên Bái: Zù xu - Lễ cúng họ của người Hmông Suối Giàng

Trong các sinh hoạt tín ngưỡng của người Hmông Si ở...
See more...

some pix
Tuyên Quang: Lễ hội Đền Hạ

Đền Hạ được xây dựng dưới thời hậu Lê năm 1738, thờ...
See more...

some pix
Quảng Bình: Lễ hội Cầu Mùa Bảo Ninh

Lễ hội Cầu Mùa Bảo Ninh được tổ chức từ  ngày 14...
See more...

some pix
Lễ hội Võng La

Lễ hội Võng La tổ chức từ ngày 13 đến 15/1 âm lịch...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành