Số người đang online : 59 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Trần Nhật Duật

Trần Nhật Duật (Ất Mão 1255-Tân Mùi 1331) Danh...
See more...

some pix
Nguyễn Thị Định - Vị nữ tướng đầu tiên của nước Việt Nam

Nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt...
See more...

some pix
Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải

Đại Việt sử ký toàn thư đoạn ghi những sự việc xảy ra...
See more...

some pix
Nguyễn Du (1766–1820)

Tác phẩm lớn nhất của ông là tập Truyện Kiều...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Bình Thuận: Lễ hội Mbăng Katê của người Chăm

Mbăng Katê là lễ hội của người Chăm, lễ có quy...
See more...

some pix
Hải Dương: Lễ hội chùa Trông

Lễ hội chùa Trông được tổ chức vào ngày 15/3...
See more...

some pix
Hải Phòng: Lễ hội Phủ Thượng Đoạn

Phủ Thượng Đoạn là nơi thờ Mẫu một trong “ Tứ linh từ...
See more...

some pix
Hà Nội: Lễ hội Thập Tam Trại

Lễ hội Thập Tam Trại là một lễ hội lớn của 13 làng...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành