Số người đang online : 54 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Ngô Xương Văn – Nam Tấn Vương (… - Ất Sửu 965)

Ngô Xương Văn (… - Ất Sửu 965) Con thứ hai Ngô...
See more...

some pix
Phạm Thái

Phạm Thái (Đinh Dậu 1777-Qúi Dậu 1813) Danh sĩ cuối...
See more...

some pix
Lê Thế Tông (1567-1599)

Lê Duy Đàm (Thế Tông) (Đinh Mão 1567 – Kỉ Hợi...
See more...

some pix
Trần Xuân Soạn (1849 - 1923)

Trần Xuân Sọan (1849 - 1923), người tổ chức phong trào Cần...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Hội Dồi Bòng

Hội Dồi Bòng được tổ chức vào ngày 7 tháng...
See more...

some pix
Lễ hội Hang Bua

Sau rằm tháng giêng, hàng nghìn người dân lại...
See more...

some pix
Kiên Giang: Lễ giỗ Đức khai trấn Mạc Cửu

Lễ giỗ Đức khai trấn Mạc Cửu được tổ chức vào tháng...
See more...

some pix
Thái Bình: Hội làng Đồng Xâm

Hội làng Đồng Xâm theo định lệ hàng năm được...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
Copyright