Số người đang online : 69 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Hiệp Hòa (1847 - 1883)

Vua Hiệp Hòa (1846-1883) là vị vua thứ 6 của nhà Nguyễn....
See more...

some pix
Nguyễn Thị Nhỏ

Cùng sinh năm 1944 như chị Tần, chị Cúc, nhưng Nhỏ có...
See more...

some pix
Vũ Trinh

Vũ Trinh (hiệu: Lan Trì ngư giả; 1759 - 1828), nhà văn Việt...
See more...

some pix
Đoàn Thị Điểm - vị nữ sĩ danh tiếng nhất của Việt Nam thời Lê

Đoàn Thị Điểm (1705 – 1748) là vị nữ sĩ danh tiếng...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Đồng Nai: Lễ hội dựng nêu tại làng dân tộc Châu Ro

Lễ hội dựng nêu tại làng dân tộc Châu Ro diễn ra...
See more...

some pix
Lào Cai: Lễ hội đền Bắc Hà

Lễ hội đền Bắc Hà được tổ chức hàng năm vào...
See more...

some pix
Hà Nam: Lễ hội đền Trần Thương

Đền Trần Thương thuộc thôn Trần Thương, huyện Lý...
See more...

some pix
Lễ cúng Hà Bá

Lễ cúng thần sông hà bá diễn ra vào...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành