Số người đang online : 39 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Đoàn Đắc Khanh

Đoàn Đắc Khanh (1875 - 1925) Đoàn Đắc Khanh (tên...
See more...

some pix
Lê Tương Dực (1510-1516)

Niên hiệu: Hồng Thuận
See more...

some pix
Trịnh Doanh – Minh Đô Vương

Trịnh Doanh-Minh đô vương (Canh Tí 1720-Đinh Hợi...
See more...

some pix
Đặng Huy Trứ

Đặng Huy Trứ (Ất Dậu 1825 – Giáp Tuất 1874) Vị quan...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Hải Dương: Lễ hội Đền Bia

Đền Bia thuộc thôn Văn Thai xã Cẩm Văn, huyện Cẩm...
See more...

some pix
Hưng Yên: Lễ hội đền Chử Đồng Tử

Lễ hội Chử Đồng Tử diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 2...
See more...

some pix
Hà Nội: Lễ hội làng nghề Bát Tràng

Bát Tràng là một làng cổ nằm ở bờ bắc...
See more...

some pix
Hải Dương: Lễ hội đình Cậy

Lễ hội đình Cậy được tổ chức vào ngày 22/2 âm...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành