Số người đang online : 55 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Nguyễn Chí Vịnh

Nguyễn Chí Vịnh (sinh năm 1957) là một chính khách...
See more...

some pix
Nguyễn Phan Chánh

Nguyễn Phan Chánh (1892-1984): quê ở thôn Tiền bạt,...
See more...

some pix
Phan Huy Chú

Phan Huy Chú (Nhâm Dần 1782-Canh Tí 1840) Danh sĩ...
See more...

some pix
Nguyễn Phúc Thuần (Định Vương, 1765-1777)

Nguyễn Phúc Thuần sinh ngày 31/12/1753, là con thứ 16 của...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Bình Thuận: Hội đền Dinh Thầy Thím

Hội đền Dinh Thầy Thím được tổ chức trong các ngày...
See more...

some pix
Hải Dương: Lễ hội đền An Phụ

Hàng năm, vào ngày 1 tháng 4 Âm lịch nhân...
See more...

some pix
Bình Phước: Lễ Bỏ mả

Bình Phước hiện có khoảng 18% dân số là người...
See more...

some pix
Vĩnh Phúc: Lễ hội làng Phù Liễn

Làng Phù Liễn nay thuộc xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương,...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành