Số người đang online : 82 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Đàm Ngọc Lưu

Thượng tướng Đàm Quang Trung (1921-1995) là một trong những...
See more...

some pix
Trần Cảnh – Trần Thái Tông Hoàng đế

Trần Cảnh – Trần Thái Tông Hoàng đế (Mậu Dần...
See more...

some pix
Dương Văn Minh

Dương Văn Minh (Bính thìn 1916 – Tân tị...
See more...

some pix
Tôn Quang Phiệt

Tôn Quang Phiệt (1900 - 73), nhà hoạt động chính trị,...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Tuyên Quang: Đặc sắc Lễ hội Lồng tông Bản Cuống

Lễ hội Lồng tông là Lễ hội độc đáo của đồng...
See more...

some pix
Quảng Nam: Lễ rước cộ Bà chợ Được

Lễ hội Cộ Bà Chợ Được là nét văn hoá đặc...
See more...

some pix
Sóc Trăng: Lễ Kathina của đồng bào Khmer

Lễ Kathina hay còn gọi là Lễ dâng bông, dâng y...
See more...

some pix
Hà Tĩnh: Hội Đình Đụn

Phong Phú xưa là xã Long Phúc, nay là xã...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành