Số người đang online : 75 DÂN CA QUAN HỌ BẮC GIANG VÀ BẮC NINH - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DÂN CA QUAN HỌ BẮC GIANG VÀ BẮC NINH
post image
DÂN CA QUAN HỌ BẮC GIANG VÀ BẮC NINH

DÂN CA QUAN HỌ BẮC GIANG VÀ BẮC NINH

 
1.   Tên di sản: Dân ca quan họ Bắc Giang và Bắc Ninh
2.   Loại công trình: Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại đại diện của nhân loại
3.   Loại di sản: Kiệt tác truyền khẩu , phi vật thể nhân loại
4.   Địa chỉ: Bắc Giang – Bắc Ninh
5.   Ngày được Unesco công nhận là di sản: 30/09/2009
6.   Thông tin về di sản:
       Dân ca quan họ (còn được gọi là dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca quan họ Bắc Giang hay dân ca quan họ Kinh Bắc...) là những làn điệu dân ca của vùng đồng bằng Bắc Bộ, Việt Nam; tập trung ở vùng văn hóa Kinh Bắc - tức Bắc Ninh và Bắc Giang ngày nay. Tên gọi Quan họ Bắc Ninh không có nghĩa tỉnh Bắc Ninh là chủ thể chính của thể loại dân ca này, Bắc Ninh hay Kinh Bắc được hiểu là tỉnh Bắc Ninhcũ mà ngày 10/10/1995, tỉnh Bắc Giang tách khỏi tỉnh này. Tuy nhiên, loại hình dân ca này chủ yếu phát triển mạnh ở vùng ven sông Cầu, một ranh giới tự nhiên của hai tỉnh. Theo các nhà nghiên cứu, tên gọi di sản này có thể thay đổi theo thời gian, do các chủ thể văn hóa tạo ra.
Ngày 30 tháng 9 năm 2009, tại kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (từ ngày 28 tháng 9 tới ngày 2 tháng 10 năm 2009), quan họ đã được công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại sau nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên và cùng đợt với ca trù.

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành