Số người đang online : 80 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Lê Trung Hưng

Lê Trung Hưng (1533 - 1789), thời kì phục hồi vương triều...
See more...

some pix
Nguyễn Phúc Khoát (Võ Vương, 1738-1765)

Nguyễn Phúc Khoát, sinh nǎm Giáp Ngọ (1714), là con...
See more...

some pix
Triệu Quang Phục

Triệu Quang Phục (…- Tân Mão) Danh tướng nhà...
See more...

some pix
Nguyễn Hữu Thận

Nguyễn Hữu Thận (Đinh Sửu 1757-Tân Mão 1831) Nhà...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Quảng Ninh: Lễ hội đền thờ Đức Ông

Lễ hội được tổ chức vào ngày 29-4 dương lịch, tại...
See more...

some pix
Quảng Bình: Hội đua thuyền

Lễ hội đua thuyền được tổ chức vào ngày 2/9 hàng...
See more...

some pix
Thành phố Hồ Chí Mính : Lễ hội nghinh Ông

Lễ hội nghinh Ông là tục thờ cá "Ông" phổ...
See more...

some pix
Hải Phòng: Lễ hội chùa Hàm Long

Chùa Hàm Long là một công trình tôn...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành