Số người đang online : 45 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng (1525–1613) là con trai thứ hai của An...
See more...

some pix
Trịnh Giang – Uy Nam Vương

Trịnh Giang – Uy Nam vương (Kỉ dậu 1729-Canh Thân...
See more...

some pix
Phùng Chí Kiên

Phùng Chí Kiên (Tân sửu 1901 – Tân tị 1941)....
See more...

some pix
Hoàng Diệu (1829-1882)

Hoàng Diệu (1829-1882) tên chữ là Kim Tích, tự Quang...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Hà Tĩnh: Giá trị nhân văn trong các lễ hội văn hóa.

Giữa thong dong của Giêng, Hai tao nhã, trong lất phất mưa...
See more...

some pix
Bình Phước: Lễ Bỏ mả

Bình Phước hiện có khoảng 18% dân số là người...
See more...

some pix
Bắc Ninh: Lễ hội chùa Dạm

Lưng chừng núi Dạm có ngôi chùa Dạm cổ kính....
See more...

some pix
Hội Chùa Bái Đính năm 2014

Chùa Bái Đính cổ nằm trên ngọn núi...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
Copyright