Số người đang online : 76 Nguyễn Phúc Ung Lịch - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nguyễn Phúc Ung Lịch
post image
Nguyễn Phúc Ung Lịch

Nguyễn Phúc Ung Lịch – Hàm Nghi (Nhâm Thân 1872-Qúi Mùi 1943)

Hoàng tử, con Kiến Thái vương, Nguyễn Phúc Hồng Cai, em ruột Nguyễn Phúc Ung Đăng (tức vua Kiến Phúc). Khi vua Kiến Phúc bị đầu độc chết, ông được Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết đưa lên ngôi, lấy hiệu năm là Hàm Nghi, nên cũng gọi là vua Hàm Nghi.

Ông không phải là con nuôi của vua Tự Đức nên không liên can gì đến ngai vàng. Sở dĩ ông được chọn làm vua vì còn nhỏ tuổi. Vả lại lúc đó khó tìm ra người hoàng tộc đủ điều kiện để làm vua. Lẽ ra Ung Ki (sau này là vua Đồng Khánh) được nối ngôi, nhưng ông này không được cảm tình của Tường và Thuyết.

Ngày 23-5-1885, Tôn Thất Thuyết đánh úp quân Pháp tại kinh thành, thất bại ông bỏ kinh thành, lập chiến khu ở Tân Sở (thuộc Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) xuống lệnh cần vương tổ cức đánh Pháp cứu nước. Nhân dân trong nước đều hưởng ứng. Lúc đó ông lập chiến khu ở huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), nghĩa quân theo rất đông như Tôn Thất Đạm, Tôn Thất Thiệp, Lê Trực…lực lượng nghĩa quân gây thiệt hại nhiều cho quân Pháp.

Ngày 26-9 năm Mậu Tí 1888, ông bị Trương Quang Ngọc phản bội bắt về nộp cho Pháp. Trong vòng vây quân thù ông cầm thanh gươm đưa cho Ngọc và bảo rằng: “Mày giết tao đi, còn hơn đưa tao về nộp cho Tây”. Sau đó Pháp đưa ông về Thuận An, rồi đưa lên tàu Biên Hòa đày sang Algeria, các cận thần của ông kẻ bị Pháp bắt, người trốn vào rừng tổ chức nghĩa quân tiềp tục kháng chiến, Tôn Thất đạm uống thuốc tự tử trong chiến khu. Vì ba anh em ông đều bị làm vua, nên dân gian hồi đó có câu hát:

“Một nhà sinh đặng ba vua,

Vua còn, vua mất, vua thua chạy dài”

(Vua còn là vua Đồng Khánh, vua mất là vua Kiến Phúc, vua thua tức vua Hàm Nghi)

Sau đó Trương Quang Ngọc được Pháp thưởng một số tiền lớn, phong làm Lãnh binh của đạo quân tay sai. Nhưng chẳng được bao lâu Ngọc bị nghĩa quân Phan Đình Phùng giết chết tại nhà ông ta để lànm gương cho những ai làm tay sai cho Pháp.

Vua Hàm Nghi mất tại Algéria vào năm 1943, hưởng thọ 71 tuổi.

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành