Số người đang online : 79 Nguyễn Phúc Ung Ki - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nguyễn Phúc Ung Ki
post image
Nguyễn Phúc Ung Ki

Nguyễn Phúc Ung Ki – Đồng Khánh (Qúi Hợi 1863-Mậu Tí 1888)

Hoàng Tử, Kiên Thái vương, anh ruột hai vua Kiến Phúc và Hàm Nghi. Ngày 19-9-1885, Ung Ki được đưa lên ngôi, lấy hiệu năm là Đồng Khánh nên cũng gọi là vua Đồng Khánh.

Trước khi lên ngôi, ông bị Phụ chính đại thần Phan Đình Bình phản đối vì Bình muốn lập con vua Dục Đức là Hoàng tử Bửu Lân lên kế vị (Phan là ông ngoại Bửu Lân). Do đó Đồng Khánh và phe nhóm có mối thâm thù với Phan Đình Bình, nên khi làm vua, ông toa rập với Pháp và tay chân giết hại Phan (X. Phan Đình Bình).

Lên ngôi một thời gian (1886) ông được Pháp đưa ra Quảng Bình phủ dụ các lực lượng nghĩa quân về với Pháp, nhưng bị các phong trào yêu nước và nghĩa quân tẩy chay.

Trong thời gian làm vua Đồng Khánh chỉ là bù nhìn của thực dân Pháp, quyền hành của ông không vượt ra khỏi giới hạn của cung điện và đám tì nữ. Công việc triều đình đều do các quan người Pháp như Champeaux, tướng Prudhomeme, nhất là Paul Bert trực tiếp nắm giữ, quyết định cả.

Năm Mậu Tí (ngày 26 tháng chạp) 1888 ông mất, hưởng dương 25 tuổi , miếu hiệu là Cảnh tông Thuần hoàng đế.

Tương truyền cái chết của ông là do ám ảnh bởi việc ông và Nguyễn Hữu Độ bức tử đại thần Phan Đình Bình.

0 Bình luận

Gửi bình luận:

Click here to cancel reply
Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành