Số người đang online : 29 - Danh thắng - danh nhân, văn hóa - ẩm thực Việt Nam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh nhân
some pix
Lưỡng quốc trạng nguyên Phùng Khắc Khoan

Phùng Khắc Khoan, danh sĩ thời Lê Thế Tông, hiệu Nghị...
See more...

some pix
Lý Cao Tông (1176-1210)

Niên hiệu: - Trịnh Phù (1176-1185) - Thiên...
See more...

some pix
Trịnh Kiểm – Thế Tổ Thái Vương

Trịnh Kiểm (1503 – 1570) là người mở đầu sự nghiệp nắm...
See more...

some pix
Ngô Vi Liễn

Ngô Vi Liễn (1894-1945) là viên chức, học giả, nhà...
See more...

Văn hóa - Lễ hội
some pix
Lễ hội mừng nhà Rông mới

Lễ hội mừng nhà Rông mới của đồng bào...
See more...

some pix
Lễ hội cầu ngư truyền thống Vĩnh Thạch

Lễ hội cầu ngư truyền thống Vĩnh Thạch diễn ra hàng năm...
See more...

some pix
Lễ hội đua thuyền Lý Sơn

Lễ hội đua thuyền truyền thống ở đảo Lý Sơn có những...
See more...

some pix
Cà Mau: Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu

Lễ hội vía Bà diễn ra vào ngày 23 tháng 3...
See more...

Họ và tên
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Thư điện tử
Tỉnh thành
Copyright